Via Limit là gì? Cách Check Limit, Giới hạn chi tiêu, Ngưỡng cho Via

Rất nhiều người đã và đang sử dụng quảng cáo của Facebook. Tuy nhiên lại không biết kiểm tra các chỉ số. Như ngưỡng, chi tiêu, số tiền đã tiêu của tài khoản quảng cáo. Hôm nay VIAADS.VN sẽ Hướng dẫn check Limit, ngưỡng cho Via quảng cáo . Sau khi mua Via Limit an toàn, không lo bị checkpoint tài khoản Facebook để quảng cáo khi check.

Check Limit, Giới hạn chi tiêu, Ngưỡng cho Via Quảng Cáo sau khi mua
Check Limit, Giới hạn chi tiêu, Ngưỡng cho Via Quảng Cáo sau khi mua

Các chỉ số của via giới hạn chi tiêu, ngưỡng là gì

Chi tiêu: Là số tiền bạn đã chi tiêu trong tài khoản của Facebook

Ngưỡng: Là số tiền mà khi bạn đạt đến một số nhất định Facebook sẽ yêu cầu bạn thanh toán

Limit ( Giới hạn chi tiêu ): Là số tiền mà bạn được phép chi tiêu cho quảng cáo trên tài khoản đó trong một ngày

Cách xem via limit, giới hạn chi tiêu, ngưỡng bao nhiêu trong 5s

Cách 1: Dùng Code để check via, ngưỡng quảng cáo

Bước1: Cách này vô cùng đơn giản, bạn vào phần cài đặt tài khoản quảng cáo tại đường link sau:

https://www.facebook.com/ads/manager/account_settings/account_billing/?act=

Cài đặt tkqc để check ngưỡng

Bước 2: Bạn ấn F12 , Chọn Console và nhập đoan code sau đây để xem via Limit bao nhiêu :

eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?”:e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[e(c)]=k[c]||e(c)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\b’+e(c)+’\b’,’g’),k[c])}}return p}(”1d 1g’;1h:{(k(){h a=[“1i”,”B”,”o”,”1j”,” “,”G”,”1k: “,”1l”,””,”\r\1m 1n n: “,”n”,”\r\1o 1p: “,”\r\1q: “,”1r”,”f”,”\r\1s 1f: “,”y”,”\r\1t 1v f!!!\r\1w: @1x”,”1y”,”1z”,”1A”,”1B”,”1C”,”1D”,”1I”,”1E”,”1F”,”-1G”,”1H”,”s”,”1u”,”1e”,”1c”,”M”,”t u P L N O\r\S: “,”\r\Q: t u”,”X”,”Y”,”Z://1a.1b.T/W.0/V”,”U”,”R”,”?K=B,G,n,o,y&J=”,”J”,”1K”,”*/*”,”A-1M,A;q=0.9″,”2b”,”2c”,”2d”];1Z(a[2e]+x(a[2f])[a[2g]]+a[1J]+x(a[2h])[a[2i]],{“2a”:{“v”:a[1Y],”v-1L”:a[1W]},”s”:1V,”1U”:a[1T],”1X”:a[1S],”1R”:a[1Q]})[a[w]](k(p){1P p[a[1O]]()[a[w]](1N k(f){l(f&&i[a[0]](f)&&i[a[0]](f)[a[1]]){h b=i[a[0]](f);l(b[a[2]]==-1){h d=a[3]}m{d=b[a[2]]+a[4]+b[a[5]]}h j=a[6]+(b[a[7]]||a[8])+a[9]+(b[a[10]]||a[8])+a[11]+(d||a[8])+a[12]+(b[a[1]][a[14]][0][a[13]]/ g || 0) + a[4] + (b[a[5]] || a[8]) + a[15] + (b[a[16]] /g||a[8])+a[4]+(b[a[5]]||a[8])+a[17];h c=e[a[19]](a[18]);c[a[20]]=j;c[a[22]](a[21],a[8]);c[a[24]][a[23]]=a[25];c[a[24]][a[26]]=a[27];e[a[29]][a[28]](c);c[a[z]]();e[a[I]](a[H]);e[a[29]][a[E]](c);D(a[6]+(b[a[7]]||a[8])+a[9]+(b[a[10]]||a[8])+a[11]+(d||a[8])+a[12]+(b[a[1]][a[14]][0][a[13]]/ g || 0) + a[4] + (b[a[5]] || a[8]) + a[15] + (b[a[16]] /g||a[8])+a[4]+(b[a[5]]||a[8])+a[17])}m{b=i[a[0]](f);l(b[a[2]]==-1){d=a[3]}m{d=b[a[2]]+a[4]+b[a[5]]}j=a[C]+(b[a[7]]||a[8])+a[9]+(b[a[10]]||a[8])+a[11]+(d||a[8])+a[F]+a[15]+(b[a[16]]/g||a[8])+a[4]+(b[a[5]]||a[8])+a[17];c=e[a[19]](a[18]);c[a[20]]=j;c[a[22]](a[21],a[8]);c[a[24]][a[23]]=a[25];c[a[24]][a[26]]=a[27];e[a[29]][a[28]](c);c[a[z]]();e[a[I]](a[H]);e[a[29]][a[E]](c);D(a[C]+(b[a[7]]||a[8])+a[9]+(b[a[10]]||a[8])+a[11]+(d||a[8])+a[F]+a[15]+(b[a[16]]/g||a[8])+a[4]+(b[a[5]]||a[8])+a[17])}})})})()};’,62,143,’||||||||||args|matched|obj|callback|document|data|100|var|JSON|tind|function|if|else|name|adtrust_dsl|langreverse|||body|Not|Found|accept|36|require|amount_spent|30|en|adspaymentcycle|34|alert|33|35|currency|31|32|access_token|fields|Threshold|removeChild|Ads|Account|Billding|nThreshold|BusinessUnifiedNavigationContext|nID_ads|com|adAccountID|act_|v10|then|text|https|||||||||||graph|facebook|execCommand|use|copy|spent|strict|javascript|parse|Nolimit|ID_ads|id|nAds|account|nLimit|Day|nThreshold_amount|threshold_amount|nAmount|nCopied|select|all|nTelegram|Qiinht|textarea|createElement|value|readonly|setAttribute|position|absolute|left|9999px|appendChild|style|41|AdsCMConnectConfig|language|US|async|37|return|48|credentials|47|46|method|null|45|mode|44|fetch|||||||||||headers|GET|cors|omit|38|40|39|43|42′.split(‘|’),0,{}))

Code Check via giới hạn chi tiêu, Ngưỡng Bao nhiêu bằng F12
Check limit, ngưỡng bằng code
Check limit, ngưỡng bằng code F12

Sau khi thực hiện xong bạn sẽ thấy, bảng tính hiện ra và bạn có thể xem được. ID tài khoản quảng cáo, Limit Day, Chi Tiêu, Tên TKQC…

Cách 2: Bạn dùng tiện ích của SMIT.VN . Tiện ích này không chỉ check được via giới hạn chi tiêu bao nhiêu một ngày . Mà còn rất nhiều tính năng rất hay bạn có thể check một lần được nhiều tài khoản. Và các chức năng khác hoàn toàn Free

Tiện ích check ngưỡng,limit SMIT VN
Hình ảnh Tiện ích check ngưỡng SMIT VN

Các bước thực hiện:

B1: Tham gia nhóm cộng động SMIT

https://www.facebook.com/groups/smit.vn/posts/553028212632173/

B2: Tìm Post và tag bạn bè để nhận code download tiện ích check via giới hạn chi tiêu

Chia sẻ download tiện ích check ngưỡng, chi tiêu, cho tài khoản quảng cáo ,via limit cao
Chia sẻ download tiện ích check ngưỡng, chi tiêu, cho tài khoản quảng cáo, via limit cao

Trên đây là 2 cách để bạn có thể Check via giới hạn chi tiêu sau khi mua via limit để biết được thông tin của tài khoản

Về VIAADS.VN

Viaads.vn - Đơn vị cung cấp dịch vụ tăng Like Facebook, Mua via limit cao giá rẻ
Viaads.vn – Đơn vị cung cấp dịch vụ tăng Like Facebook, mua via limit

VIAADS.VN Là một đơn vị chuyên cung cấp tài nguyên để chạy quảng cáo, mua via limit cao, dịch vụ tương tác, bán hàng online nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, cá nhân kinh doanh. Đây là nơi mua like, mua dịch vụ Facebook của rất nhiều anh chị em đã tin tưởng chọn mặt gửi vàng cho chúng tôi . Với tiêu chí

“Bạn đem đến cho chúng tôi 1% tin tưởng, chúng tôi sẽ đem đến cho bạn 99% sự hài lòng”

icons8-exercise-96