Hướng dẫn cách chuyển BM1 thành BM5 facebook ads

Thời gian qua, thị trường VN bị Mark xoăn o ép khá nhiều. Tất cả đều do giới Black Ads gây ra mà hậu quả lại do anh em chạy sạch chúng ta gánh.

Tài khoản quảng cáo và nguồn via ngày một hiếm, giá cả tăng cực cao. Vậy mình làm gì được với BM1 limited 50$?

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn anh em chuyển bm1 thành bm5 facebook nhé!

Nguyên lí để chuyển BM1 thành BM5

Do VN chạy bùng ngưỡng quá nhiều nên Mark nó hạ ngưỡng xuống còn 50$ và chỉ có 1 tkqc.

Hạn chế tất cả các quyết và yêu cầu tuân thủ chính sách của nó trong một vài tuần.

Bên cạnh đó, nó có khá nhiều ngưỡng giới hạn như: 232k. 550k, 1100k (5

0$), 5m8 (350$), 32M.

Nhưng hiện tại BM trên thị trường đa số limited 50$~1m1.

Cách chuyển BM1 thành BM5 facebook

Làm cái gì cũng cần phải chuẩn bị kế hoạch. Việc này cũng không ngoại lệ.

NGUYÊN LIỆU CẦN CHUẨN BỊ

  • Link Bm50$ mua ở đâu cũng được mà phải very mail sẵn để về đỡ very. Giờ thì loại này cũng rẻ.
  • Via trust: loại via việt cổ tầm 2015-2016 có 2fa, backup đầy đủ. Mua về tương tác 1-2 ngày cũng ổn. Min 2 con. BẮT BUỘC PHẢ
    I VIA CỔ
  • BM5 đã die tkqc (chưa die doanh nghiệp).
  • Một máy tính hoặc máy ảo có IP, MAC sạch. Tức là chưa bị Mark cắm cờ, bùng, chạy hàng cấm

TIẾN HÀNH NHƯ THẾ NÀO?

Bước 1:

Dùng via trust đã tương tác vài ngày nhận link BM, nếu via dỏm sẽ dễ bị checkpoint, die BM ngay từ bước này.

Via nhận BM ảnh hưởng 60% tới tuổi đời của BM.

Bước 2:

 Link BM mua về thường là loại tạo bằng tool nên thông tin trắng (như hình bên dưới).

Lúc này bạn cập nhật tất cả thông tin doanh nghiệp sang US.

Nhiều bạn sẽ quên bước này, dẫn để Bm nhiều khi chưa xài nó đã ngủm hoặc vừa lên camp đã ngủm.

Facebook sẽ ưu tiên quét BM trắng trước tiên vì thế đừng ngần ngại mà cập nhận info nhé.

Đổi info xong ngâm khoản 1 ngày rồi qua bước 3.

Bước 3

Fake IP sang US hoặc Sing, TBN để tạo TKQC để tránh die BM.

Nếu via mạnh có thể không cần fake cũng được, phần mềm fake IP thì nhiều.

Bước 4

Share toàn bộ Tkqc vừa tạo được qua BM5 đã die tkqc dưới quyền đối tác. Share ít thôi, tầm 5tkqc/bm là được.

Bước 5:

Thêm tkqc vừa được share vô pixel rồi ủy quyền cho via trust để set ads.

Via cầm BM5 đã die tkqc cũng phải là via trust để set ads lần đầu cho tkqc không bị ngủm.

Bước 6:

Cách set ads với loại tkqc này.

Nguyên liệu của mình bao gồm: 2via trust-máy ảo trust nên mình thường bỏ qua giai đoạn chạy mồi.

Vô là vả thẳng chuyển đổi luôn.

Lấy ID post mà chạy hoặc set camp mới cũng được vì kiểu gì nó cũng rất khó ngủm ngay lần đầu.

Chạy camp đầu tiên trên tkqc thì nên set ngân sách nhỏ thôi, tầm 4-500k đổ lại là vừa.

Để tầm 1-2 tuần, khi cắn đủ 5-6 triệu ~ ngưỡng limited tiếp theo (350$) thì nó tự mở ngưỡng và mở giới hạn tkqc thành bm5.

Bạn có thể vào phần Tạo chiến dịch và coi nó nâng ngưỡng lên chưa.

Mình đã thu về được tầm 7-8 cái BM5 theo cách này.

Nhưng mà mình vít toàn 900k/tkqc ngay lần đầu rồi để im đó theo dõi. Tầm hơn 1 tuần là nó mỡ ngưỡng.

icons8-exercise-96